שם

*הפרטים שהינך מכניס למחשבון לא נשמרים ולא נעשה בהם שימוש מעבר לתוצאת המחשבון

מין

גובה

height

משקל

height

מספר שעות שינה בלילה

סוג אימון

מטרה

מספר אימונים בשבוע

עוצמת האימון

המערכת מעבדת את הנתונים

?תוך כמה זמן תצפה להגיע לתוצאה המבוקשת